A xunta directiva actual é, cunha única modificación, a cuarta na historia da Asociación Arrincadeira. Estas foron as súas predecesoras:


1ª Xunta Directiva

Elexida o 29 de xaneiro de 2000; reelexida o 27 de xaneiro de 2001 e de novo o 29 de decembro de 2001


 Presidente 

 Santiago Rodríguez Gavín 

 Vicepresidenta 

 Marisa González Irimia 

 Tesoureiro 

 Pedro Castañal Fernández 

 Secretario 

 Miguel Cerecedo Pastor 

 Vogais 

 Teresa Castro Vega 

 Juan Antonio Bouso Moirón 


2ª Xunta Directiva

Elexida o 11 de xaneiro de 2003


 Presidente 

 Pedro Castañal Fernández 

 Vicepresidente 

 Miguel Ángel Gutiérrez Estoa 

 Tesoureiro 

 Pablo Rodríguez Gavín 

 Secretario 

 Luciano Acebrás Núñez 

 Vogais 

 Nancy Barcia Castro 

 Manuel Méndez Moirón 


3ª Xunta Directiva

Elexida o 27 de decembro de 2003; reelexida o 14 de maio de 2005


 Presidenta 

 Aurora González Fojaca 

 Vicepresidente 

 Miguel Ángel Gutiérrez Estoa 

 Secretario 

 Pablo Rodríguez Gavín * 

 Tesoureiro 

 Félix Villada Moirón * 

 Vogais 

 Goretti Gavín Braña 

 Manuel Méndez Moirón 

* Demitiron o 14 de maio de 2005

4ª Xunta Directiva

Elexida o 10 de decembro de 2005


 Presidente 

 Pedro Castañal Fernández 

 Vicepresidenta 

 Nancy Barcia Castro 

 Secretaria 

 María Portela Vázquez 

 Tesoureiro 

 Xoán Carlos Fernández Pereira 

 Vogais 

 Eloi Treitas Foxaca 

 José Luis Pértega García * 

* Demitiu en xullo de 2006